Elda säkert utomhus

Att elda utomhus innebär alltid en risk. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att undvika att branden sprider sig och ha rätt släckutrustning nära till hands om någonting skulle gå fel.

Måste du elda?

Ibland är det både enklare och snabbare att lämna löv, grenar, kvistar och ris till närmaste återvinningsstation än att elda upp det.

Håll koll på eldningsförbud och brandriskprognoser

Ta för vana att kontrollera kommunens information om eldning i skog och mark innan du eldar. Har kommunen utlyst eldningsförbud ska detta alltid respekteras.  Av miljö- och hälsoskäl är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det vara tillåtet under vissa tidsperioder även i tätbebyggda områden. Kontakta kommunen för att ta reda på vad som gäller där du bor. Avfall eller miljöfarliga ämnen får normalt aldrig eldas utomhus. På SMHI:s hemsida hittar du också dagsaktuell information om brandrisken i skog och mark. Till SMHI:s brandriskprognos

Kontrollerad eldning i tunna

En plåttunna med luftöppningar fungerar bra att elda i. Elden blir inte för stor och det är enkelt att fylla på med löv och ris efter som. Använd grova handskar och spade när du ska hantera elden.

Eldning på marken

Eldning direkt på marken bör ske på en öppen plats där det inte finns risk att elden sprider sig. Minst 10 meter från byggnader och annat som kan komma till skada. Tänk på att gnistor och glöd kan färdas med vinden och antända torrt gräs även en bit från eldningsplatsen. Vattna ordentligt runt eldningsplatsen före och under eldning, minst 2 meter runt den yta som ska brännas. Om möjligt elda gärna på ett obrännbart underlag som till exempel grus. Elda aldrig på berghällar då de lätt blir förstörda av värmen. Ha tillgång till vatten när du eldar utomhus. Dra fram trädgårdsslangen och några hinkar fyllda med vatten. Använd grova handskar och spade när du ska hantera elden.

Lämna aldrig elden obevakad

Det är viktigt att elden alltid är under uppsikt. Ha också en telefon nära till hands så du kan larma brandkåren direkt om någonting skulle gå fel.

Visa hänsyn till grannar

Det kan bli mycket rök från en brasa, speciellt om man eldar våta löv. Det kan därför vara bra att meddela grannar att man tänker elda. Tänk också på vindens riktning så rök inte blåser mot grannens hus eller ut mot trafikanter på vägen.

Släck ordentligt

När du eldat färdigt så måste du släcka elden ordentligt. Ett bra sätt är att kratta ut och dränka glöden med vatten. Se annars till att dränka askhögen i vatten. Vattna runt eldningsplatsen och håll koll några timmar även efter släckning så att du är säker på att elden inte tar fart igen.