Bra att veta om AVD-släckare

Litiumjonbatterier finns överallt omkring oss

Litiumjonbatterier blir allt vanligare i produkter som kräver mycket energi, som exempelvis datorer, mobiler, fjärrkontroller och leksaker. Batterierna erbjuder en mycket hög energidensitet, som i vissa fall kan innebära risker. Allt eftersom litiumjonbatterierna i vårt samhälle blir fler, ökar också antalet litiumjonbatteribränder. AVD är det första släckmedlet som effektivt släcker den här typen av bränder.


AVD släcker bränder i:

  • Litiumjonbatteribränder (batteribränder)
  • Brandfarliga fasta/solida metallbränder (t.ex. magnesium, aluminium)
  • Klass A-bränder (organiska material som textilier, möbler, trä etc.)

Användningsområden:

AVD-släckare placeras oftast i offentliga miljöer som t.ex. sjukhus och skolor, hos bilhandlare, på återvinningsstationer, i lagerlokaler, fabriker m.m. där stora mängder litiumjonbatterier hanteras.

Men då majoriteten av vår personliga teknik, som t.ex. smartphones, hoverboards och andra trådlösa prylar drivs av litiumjonbatterier så är AVD-släckare även lämpliga för bostäder. 


Vad utlöser en litiumjonbatteribrand?

- Yttre påverkan - fall, stötar och slag
- Överladdning
- Exponering för hög temperatur

Om någon av de tre ovanstående situationerna är kritisk, startas en kemisk reaktion i elektrolyten i battericellen - en så kallad termisk rusning. Den producerar då brännbara gaser som, när den kritiska blandningen med syrgas uppnås och den inre värmeutvecklingen är tillräckligt långt fortskriden, gör att apparaten börjar brinna.


Apparater som klassificerats som brandfarliga

Här följer några exempel:

- Mobiltelefoner och bärbara datorer
- Barnleksaker
- Elektriska cyklar och skotrar
- Radiostyrda fordon, båtar och flygplan
- Sladdlösa verktyg
- Radiokommunikationsutrustning
- Övervaknings- och testutrustning inom sjukvården


Handla Lith-EX släckspray direkt på housegard.se

Lith-EX släckspray är utvecklad för att bekämpa litiumjonbatteribränder av begränsad storlek. Lith-EX är liten, kompakt och perfekt att förvara nära till hands i hemmet.

Köp nu!


Företag?

Housegard och GPBM Nordic AB har exklusiva säljrättigheter för släckmedlet AVD. Vi erbjuder brandsläckare, släckspray och även möjlighet att integrera AVD i fasta installationer så som sprinklersystem. Som företag handlar du Housegards produkter från GPBM Nordic. 

Till GPBM Nordic!