Bra att veta om skumsläckare

Skum ska användas med försiktighet och lämpar sig i verksamheter som hanterar brandfarlig vara i vätskeform, som t.ex. olja, plast och bensin. Skumsläckare är vattenbaserade och kan normalt inte användas i låga temperaturer om detta inte specifikt anges.


Skummets funktion

Skumapparater innehåller en blandning av skumkoncentrat och vatten och kväver elden genom att förhindra tillförseln av syre. Skumkoncentratet påverkar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet lägger sig som en hinna över branden och förhindrar brandgaserna från att tränga igenom. Skummet har en kylande och kvävande effekt på branden och förhindrar även att brandhärden återantänds.


Användningsområden

Industri, verkstad, petrokemisk industri, bensinstationer och maskinrum.