• Handla nu. Betala senare med Klarna.
 • Alltid Trygghetsgaranti på Housegard brandsläckare.

Varukorg


Välkommen till vår FAQ. Här svarar vi på vanliga frågor om brandsäkerhet.
Vad behöver du hjälp med?Alla frågor

Brandsläckare
Vilken brandsläckare ska jag välja?

Att ha något slags släckredskap i hemmet är bättre än ingenting, men för att du ska känna dig så trygg som möjligt rekommenderar vi alltid ett fullgott brandskydd.

Rekommendation för villa, lägenhet, sommarhus och liknande:

Det finns i huvudsak fyra olika typer av släckmedel; pulver, koldioxid, skum och vatten. Det typ av släckmedel vi rekommenderar för privat bruk är pulver. Pulver är det släckmedel som släcker flest typer av bränder (även i elektriska anläggningar som t.ex. spisen). I hemmet bör du ha minst en 6 kg pulverbrandsläckare per våning. Housegards 6 kg pulversläckare har dessutom marknadens högsta släckeffekt, 55A, vilket gör att du kan släcka 60% större bränder jämfört med en pulversläckare med släckeffekt (effektivitetsklass) 34A.

Läs mer om släckmedel och våra rekommendationer här

Läs mer om rätt brandskydd för:

Var ser jag hur gammal min brandsläckare är?

Datummärkningen finns längst ner på brandsläckaren (på cylindern). Se tillverkningsår.

Varför rekommenderar man pulverbrandsläckare före skumbrandsläckare?

Pulverbrandsläckare med ABC-pulver är en allround-släckare som täcker de flesta typer av bränder i fibrösa material (A), brännbara vätskor (B) och gasbränder (C).

Andra fördelar med pulverbrandsläckare är;

 • Högre effekt än andra släckmedel
 • Enklast för ovana personer att använda
 • Bäst räckvidd på släckmedlet
Varför står det ingen effektivitetsklassangivelse gällande klass C brand på en ABC-släckare?

Klass C är gasbränder och där finns det ingen klassificering.

Kan brandsläckare vara olika bra?

Ja, man ser på effektivitetsklassen hur bra en släckare är.

Exempelvis 55A. Siffran visar på vilken effektivitetsklass släckaren har, ju högre siffra, desto bättre är släckaren på att släcka den angivna typen av brand.

Bokstaven anger vilken typ av brandsläckaren är lämpad för:

A – bränder i organiska material som trä, papper, textiler

B – vätskebränder som olja, bensin, målarfärg

C – gasbränder

F – frityrbränder

Vad betyder ABC-släckare?

Det betyder att släckaren är godkänd att användas mot bränder som uppkommer i organiska material som trä, papper, textilier (A-klassen), vätskor som olja, bensin, målarfärg (B-klassen) och gaser (C-klassen).

Vad är Housegards trygghetsgaranti?

Housegards trygghetsgaranti gäller på alla brandsläckare från Housegard och Firephant. Med trygghetsgarantin får du en ny brandsläckare kostnadsfritt om du tvingas använda den du köpt i en brand. Trygghetsgarantin gäller om du uppfyller följande krav:

 • Om du har köpt en brandsläckare från Housegard (eller Firephant).
 • Registrerat din brandsläckare på Housegards hemsida senast 6 månader från inköpsdatum. Alternativt köpt brandsläckaren på housegard.se.
 • Tvingats använda brandsläckaren i en brand inom 5 år från köptillfället.
 • Anmält branden till ditt försäkringsbolag.

Läs mer om Housegards trygghetsgaranti här

Gäller Housegards trygghetsgaranti för alla brandsläckare?

Ja, samtliga brandsläckare från Housegard har Trygghetsgaranti: pulversläckare, koldioxidsläckare (CO2), skumsläckare samt alla brandsläckare från Housegards varumärke Firephant.

Trygghetsgarantin gäller dock inte på annan släckutrustning, som brandfiltar och släckspray.

Läs mer om Housegards trygghetsgaranti här

Kan alla registrera sig för Housegards trygghetsgaranti?

Alla kan anmäla sig för Trygghetsgarantin, men du måste anmäla ditt personnummer och om olyckan är framme så måste du kunna visa upp ett försäkringsärende på händelsen/olyckan och ev. bilder. Läs mer om villkoren för trygghetsgarantin här »

För att garantin ska falla ut ska du kunna styrka att du drabbats av brand. Vi kan därför komma att begära att du uppvisar en kopia på ditt försäkringsärende som styrker att du utsatts för brand samt en bild på den Housegard brandsläckare som använts för att släcka branden. Trygghetsgarantin gäller i fem år från inköpsdatum.

Hur länge gäller Housegards trygghetsgaranti?

Trygghetsgarantin gäller i fem år från inköpsdatum, och du måste registrera din brandsläckare senast 6 månader efter inköpsdatum på vår hemsida. Kom ihåg att spara ditt kvitto.

Köper du din brandsläckare på housegard.se så registreras den automatiskt för Housegards trygghetsgaranti vid köptillfället.

Här registrerar du dig för Housegards trygghetsgaranti »

Vad är AVD?

AVD är ett släckmedel som effektivt släcker och kväver bränder i litiumjonbatterier. Släckmedlet är miljövänligt och framställt av naturligt förekommande ämnen.

Brandsläckningsmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) är en ny revolutionerande teknik som har många fördelar jämfört med traditionella lösningar som använder fasta och portabla brandbekämpningssystem.

AVD är en vattenhaltig dispersion av vermikulit, som kan sprutas ut som en dimma. Vermikulit är namnet på en grupp hydratiserade laminära mineraler: silikater av aluminium-järn-magnesium. Mineralet vermikulit består av tunna flata kristaller som innehåller mikrospopiska lager av vatten.

Vilka typer av bränder kan AVD användas till?

Släckmedlet AVD är speciellt framtaget för bränder i litiumjonbatterier, men fungerar även på t.ex. brinnande magnesium och i klass A-bränder. Brandklass A innefattar bränder i organiska och fiberösa material som textilier, trä, möbler och de flesta andra inredningsmaterial.

Hur släcker jag litiumjonbatteribränder med en AVD-släckare?

Brandsläckaren och släcksprayen hanteras på samma sätt som traditionell släckutrustning.

AVD sprutas ut som en dimma. Vermikulitpartiklarna i dimman fastnar på det brinnande materialet och skapar en täckande film över den brinnande ytan. Vattnet kyler ner branden medans det hastigt avdustar. Tack vare minneralplattornas form binds de samman och skapar en obrännbar syrebarriär mellan branden och atmosfären.

Vad är Lith-EX?

Lith-EX är en släckspray som innehåller släckmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) tillsammans med drivgas (kvävgas). Lith-EX är lämplig för släckning av små bränder, i ett mycket tidigt skede.

Kan Lith-EX återfyllas efter användning?

Nej, Lith-EX är konstruerad för engångsanvändning och ska kasseras/återvinnas efter användning.

Vilken brandsläckare ska jag ha i bilen?
Att ha en brandsläckare i bilen är en stor trygghet. I vissa länder i Europa är det dessutom ett krav, någonting som kan vara värt att tänka på om du ska ut och bila i Europa. Till bilen rekommenderar vi en 2 kg pulversläckare.
Kan jag fylla på min pulversläckare?

När du använt din brandsläckare, när mätaren på brandsläckaren visar rött eller när din brandsläckare är 10 år, så är det dags att byta ut den. Eftersom det är lika kostsamt eller t.o.m. dyrare att fylla på en gammal brandsläckare som det är att köpa en ny så rekommenderas inte påfyllning av brandsläckare. Investera således i en ny brandsläckare, tag sedan för vana att vända upp och ner på pulversläckaren ett par gånger om året så att pulvret ej packar sig. Som privatperson lämnar du din gamla brandsläckare på en miljöstation som kan finnas på en bensinmack eller på din närmsta återvinningscentral (ÅVC).

Visa alla
AVD
Vad är AVD?

AVD är ett släckmedel som effektivt släcker och kväver bränder i litiumjonbatterier. Släckmedlet är miljövänligt och framställt av naturligt förekommande ämnen.

Brandsläckningsmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) är en ny revolutionerande teknik som har många fördelar jämfört med traditionella lösningar som använder fasta och portabla brandbekämpningssystem.

AVD är en vattenhaltig dispersion av vermikulit, som kan sprutas ut som en dimma. Vermikulit är namnet på en grupp hydratiserade laminära mineraler: silikater av aluminium-järn-magnesium. Mineralet vermikulit består av tunna flata kristaller som innehåller mikrospopiska lager av vatten.

Vilka typer av bränder kan AVD användas till?

Släckmedlet AVD är speciellt framtaget för bränder i litiumjonbatterier, men fungerar även på t.ex. brinnande magnesium och i klass A-bränder. Brandklass A innefattar bränder i organiska och fiberösa material som textilier, trä, möbler och de flesta andra inredningsmaterial.

Hur släcker jag litiumjonbatteribränder med en AVD-släckare?

Brandsläckaren och släcksprayen hanteras på samma sätt som traditionell släckutrustning.

AVD sprutas ut som en dimma. Vermikulitpartiklarna i dimman fastnar på det brinnande materialet och skapar en täckande film över den brinnande ytan. Vattnet kyler ner branden medans det hastigt avdustar. Tack vare minneralplattornas form binds de samman och skapar en obrännbar syrebarriär mellan branden och atmosfären.

Vad är Lith-EX?

Lith-EX är en släckspray som innehåller släckmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) tillsammans med drivgas (kvävgas). Lith-EX är lämplig för släckning av små bränder, i ett mycket tidigt skede.

Kan Lith-EX återfyllas efter användning?

Nej, Lith-EX är konstruerad för engångsanvändning och ska kasseras/återvinnas efter användning.

Visa alla
Brandvarnare
Förlorar den seriekopplade brandvarnaren programmeringen vid batteribyte eller när batterierna tas ut?

Ja om brandvarnaren ligger ett par dagar utan batterier kan den tappa seriekopplingen. Varnaren/Varnarna behöver då nollställas för att därefter seriekopplas på nytt.

Nollställning:

1. Tryck på LEARN-knappen 1 gång, lysdioden lyser rött.
2. Tryck på LEARN-knappen 1 gång till, lysdioden lyser nu grönt.
3. Tryck in TEST-knappen tills det börjar larma, släpp då knappen.
4. Brandvarnaren är nu nollställd.

Programmering av brandvarnarna:

1. Tryck 2ggr på LEARN-knappen så lysdioden lyser grönt på modern.
2. Ta slaven, tryck på Learn 1 gång så det lyser rött.
3. Tryck på moderns TEST-knapp och håll nere tills larm utlöses och LEARN-dioden blinkar rött. (Släpp inte förrän slaven också larmar).
4. Tryck inom 10 sek på slavens TEST-knapp tills modern larmar.

Efter detta kan man koppla ihop fler varnare enligt ovan-när alla är inkopplade tryck på TEST-knappen tills alla larmar.

Om man behöver byta ett batteri i en seriekopplad brandvarnare, kommer då signalen höras från alla brandvarnare?

Signalen för låg batterispänning kan endast höras ifrån den aktuella brandvarnaren där batteriet måste bytas ut. Ett pip varje 45 sekund vid byte 9 volt batterier, och ett pip varje 60 sekund att ersätta AA-batterier.

Kan man se vilken av seriekopplade brandvarnare som har larmat?

Ja, medan larmet pågår. Båda lysdioderna kommer att blinka rött på den brandvarnare som är orsaken till larmet. När larmet har stoppats kan man inte se vilken som har startat det hela.

Kan man montera en trådlös brandvarnare i ett garage, annex eller annan byggnad som inte är direkt anslutet till bostaden?

Ur säkerhetssynpunkt och för att säkra den trådlösa kommunikationen mellan trådlösa brandvarnare i ett system rekommenderas det inte att installera trådlösa brandvarnare i byggnader som inte är direktanslutna till bostaden.

I vilka rum och var i rummen ska jag sätta brandvarnare?

När det gäller brandvarnare rekommenderar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning i en bostad.

En brandvarnare övervakar en yta på ca 40 m², detta kan dock variera beroende på bl.a. planlösning och antal rum i hemmet. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte överstiga mer än 12 meter och det bör finnas minst en brandvarnare per våningsplan.

Brandvarnare placeras i taket, minst 1 m från väggen, utanför varje sovrum och längs den väg som leder från sovrummen ut ur hemmet. Tänk på att stängda sovrumsdörrar kan göra det svårt att höra om en brandvarnare larmar utanför eller i rummet.

Varm rök stiger uppåt så placera en brandvarnare högst upp i taket ovanför trappan. Försök undvik att placera brandvarnare i kök nära spisen, i badrum, nära fönster, vid takarmaturer eller i rum där de enkelt kan orsaka falsklarm.

För ökad trygghet i hemmet är Housegards brandvarnare för trådlös seriekoppling ett mycket bra alternativ. Om en brandvarnare larmar så larmar även de andra. Genom att koppla samman flera brandvarnare får du ett säkert brandskydd.

Falsklarm: Brandvarnaren larmar plötsligt utan orsak?

Förutom rökpartiklar så detekterar brandvarnaren även partiklar som damm, pollen, vattenånga osv. Om brandvarnaren är placerad på en plats där damm kan blåsa upp eller en plats med mycket drag kan den ge falsklarm.

Hur du undviker falsklarm:
 • Om brandvarnaren är dammig, rengör den genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet. Du kan även lyfta på locket för att komma åt bättre, detektionskammaren sitter därunder och det är den som behöver rengöras.
 • Om brandvarnaren är placerad för nära en ljuskälla eller liknande med elektromagnetiska fält, välj en ny placering.
 • Om brandvarnaren är placerad där det finns risk för kraftiga temperatursvängningar, välj en ny placering.
 • Om brandvarnaren är placerad i luftdrag, exempelvis nära ett fönster eller dörr, välj en ny placering.
 • Om brandvarnaren är placerad nära vattenånga från badrum, tvättstuga och liknande når den, välj en ny placering.

Mer information hittar du här: Housegards guide – så här undviker du oönskade larm »

Falsklarm: Brandvarnaren larmar utan anledning på natten?

Snabba temperaturförändringar kan orsaka falsklarm. Om det kommer in kallt luftdrag i bostaden genom fönster, luftventil eller dylikt kan brandvarnaren ge falsklarm. Välj en annan placering.

Mer information hittar du här: Housegards guide – så här undviker du oönskade larm »

En eller flera brandvarnare larmar direkt när batterierna monteras?

Problemet är högst sannolikt damm och smuts i detektionskammaren, detta kan ha skett under produktion eller senare. Är brandvarnaren helt ny har det troligen skett under produktionen.

Larmet orsakas av att partiklar detekteras i brandvarnarens detektionskammare. Om damm hamnar i detektionskammaren kan brandvarnarens funktion sättas ur spel. Detta kan åtgärdas enkelt genom att rengöra brandvarnaren genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet. Om brandvarnaren trots rengöring inte fungerar, byt ut den.

De seriekopplade brandvarnarna kommunicerar inte med varandra, men de fungerar individuellt när testknappen trycks in?

Högst sannolikt beror det på att de inte är programmerade korrekt. Gå igenom programmering steg för steg.

1. Montera batterierna, försäkra dig om alla batterier är vända med rätt polaritet.
2. När batterierna är monterade, testa varje brandvarnare för sig genom att trycka på testknappen.
3. Ta bort gammal programmering från varje brandvarnare.
4. Välj en brandvarnare som huvudenhet och programmera den ihop med varje brandvarnare i systemet.
5. Testa systemet.
6. Om en brandvarnare fortfarande inte fungerar skall produkten ersättas med en ny.

Hur testar och sköter man en brandvarnare?

Brandvarnare kräver minimalt med skötsel, trots detta är det just bristande skötsel som är den vanligaste felorsaken. Brandvarnaren skall testas regelbundet, batteriet ska bytas ut rutinmässigt och rengöring ska ske regelbundet. Test utförs genom att trycka in testknappen i några sekunder, då ska brandvarnaren svara genom att larma. Larmsignalen skall vara av full styrka vid test. Du kan också testa brandvarnaren med specialproducerad testgas eller med testtändstickor.

Rengör brandvarnaren genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna för att ta bort damm och smuts. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet, vilket är skadligt för brandvarnaren.

Hur ser man att brandvarnaren är godkänd?

Alla brandvarnare som säljs inom EU/EES ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt enligt Europastandard EN 14604. Vid köp, försäkra dig om att godkänningsnumret finns angivet på brandvarnaren. Numret hänvisar till testrapporten och ser ut som följer: (1134-CPD-059 EN14604 År: XX)

Hur lång livslängd har en brandvarnare?

Brandvarnare bör bytas efter 10 år. Nedsmutsning ger fler falsklarm (hypersensitiv), vilket tenderar att öka risken för att man tar ur batteriet helt för att slippa höra ljudet, med en urkopplad ej fungerande brandvarnare som följd.

Brandvarnaren piper varje minut?

Det är en signal som talar om att batterispänningen är låg och att batteriet behöver bytas. Byt batterier rutinmässigt, gärna en bestämd dag varje år.

Hur många Housegard trådlösa brandvarnare kan seriekopplas?

Housegard erbjuder flera brandvarnarsystem som kan seriekopplas trådlöst.

» Housegard Origo™ är en kombinerad rök- och värmevarnare som kan anslutas i serie med upp till 30 enheter. Köp Origo här
» Vårt premiumsystem Housegard System Link™ kan seriekopplas med upp till 32 enheter, och kommunicerar på den extra säkra frekvensen 868 MHz.

Larmar en, larmar alla: Samtliga produkter i ett system kommunicerar med varandra.

Observera att du inte kan seriekoppla en enhet från Origo med en produkt i System Link osv.

Vilket batteri ska jag använda i min brandvarnare?

De allra flesta brandvarnare, vattenlarm och kolmonoxidvarnare m.m. drivs av ett 9V-batteri. 9V-batterier (9 volt) kallas ofta för brandvarnarbatterier – vilket också i många fall står på batteriets förpackning.

Men det finns undantag, vår seriekopplade brandvarnare Housegard Origo™ ex. drivs av två AA-batterier.

Du kan även använda olika batterityper. Valet av batterityp påverkar brandvarnarens drifttid men inte dess funktion, Zink Karbon räcker 8-12 månader, alkaliska ca 2 år och litium ca 6 år.

Här hittar du de batterier vi rekommenderar

Hur ofta skall jag byta batteri i min brandvarnare?

Driftstiden varierar beroende på vilken typ av batteri du har. Zink Karbon räcker 8-12 månader, alkaline ca 2 år och lithium ca 6 år.


Batteriets driftstid beror även på temperatursvängningar, nedsmutsning, hur gammal brandvarnarmodellen är och hur ofta larmet går. Brandvarnaren ger larm vid låg batterispänning och då skall batteriet bytas. Testa brandvarnaren minst 1 gång/månad genom att trycka in testknappen.

Måste jag byta ut min brandvarnare eller håller den för evigt?

Housegards brandvarnare har en driftstid på ca 10 år. Efter den tiden rekommenderar vi att du byter ut den mot en ny brandvarnare.

Hur kan jag lita på att brandvarnaren fungerar, måste jag testa den regelbundet?

Testa din brandvarnare en gång per månad, genom att trycka på testknappen. Testa alltid din brandvarnare efter lång frånvaro från hemmet. Rengör alla dina brandvarnare 1-2 gånger per år genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet.

Ta hand om din brandvarnare, så att den kan ta hand om dig.

1. Tryck på testknappen varje månad
2. Byt batteri och rengör varje år
3. Köp ny brandvarnare var 10:e år

Ska man ha brandvarnare i alla rum?

Nej, det är inte nödvändigt. En brandvarnare täcker en yta på ca 40 m2. 

Hur stort avstånd ska det vara mellan brandvarnare och närmaste ljuskälla?

Vi rekommenderar ett avstånd på minst 1 meter från ljuskällor. Detta gäller speciellt lysrör.

Betyder trådlöst att det kommer strålning från brandvarnarna?

Nej, trådlöst betyder inte att det kommer strålning från brandvarnaren. Signalen som sänds är av samma typ som den mellan en radioantenn och satellit, eller trådlöst internet (dator-router).

Måste man koppla samman seriekopplade brandvarnare, eller är det valfritt?

De seriekopplade brandvarnarna i vårt sortiment måste inte seriekopplas, de fungerar precis lika bra som ensam/fristående enhet.

Kan jag ha en brandvarnare i en kall vind?

Tyvärr har vi inte någon brandvarnare som tål så låga temperaturer när de är i drift. Våra brandvarnare är testade och godkända för inomhusmiljö – Bostäder och gemensamhetsutrymmen. Den lägsta temperaturen vi når är - 10 C med Pebble art. 601107, samt FireAngel 230V SM-F och HM-F (samt WSM-F, WHM-F).

Visa alla
Smarta varnare - Housegard Note
Vilka är de senaste versionerna av Housegard Note?

Android 2.02 (2021 Oct.), iOS 1.5.4 (2021 Oct.), Hubb firmware 2.0.3.30 (2021 Jun.)

Kan Housegard Note hubben ansluta till wifi på båda frekvensbanden 2.4 GHz och 5 GHz?

Nej, Housegard Note hubben är optimerad för att fungera bara på 2.4GHz.

Kan flera i hushållet ha samma app kopplad till Housegard Note systemet?

Ja, en person i hushållet behöver bara registrera ett konto med mejl och lösenord, sedan kan de andra logga in med detta via Housegard Note appen på varsin telefon.

Vad innebär ”Skicka veriferingskod” vid registrering av ett konto till Housegard Note?

Det är en extra säkerhet

1. Tryck på knappen "Skicka verfieringskod" då visas en text i grafisk form, fyll i texten i rutan brevid den grafiska bilden och tryck på OK. OBS. Ser du inte bilden tydligt kan du klicka på en ny grafisk bild om du klickar på bilden.

2. Du får ett nummer skickat till dig till din ifyllda emailadress. Fyll i detta numret i rutan ”Ange veriferingskod”.

Housegard Note Hubb konfigurationen avslutas innan 100%?

I Android
Slutar vid 23-24%. "Konfigurationsfel. Kontrollera wifi-signalen, hubb är i konfigurationsläge eller har fel."

I iOS
Visar meddelande ”Ansluter...” Slutar sedan vid 99% och visar "Fel vid anslutning av hubb? Ingen hubb hittades Försök igen"

 

A HUB-INSTALLATIONSPROBLEM.

Olika typer av wifi;

 1. Är ditt wifi ett dubbelband, dual band, (2,4 GHz och 5 GHz) med två olika wifi-namn (SSID)
 2. Är ditt wifi ett dubbelband, dual band, (2,4 GHz och 5 GHz) och med samma wifi-namn (SSID)
 3. Är ditt wifi ett dubbelband, dual band, (2,4 GHz och 5 GHz) och med samma wifi-namn (SSID) och som ett mesh med flera satelliter.

  

Hubben och telefonen måste ha en 2,4 GHz wifi under installationen.

Är ditt wifi ett dubbelband, dual band, (2,4 GHz och 5 GHz) med två olika wifi-namn (SSID)?

Anslut din telefon till 2,4 GHz wifi.

(Ha hubb, telefon och internetrouter nära 1-2 meter. Efter installationen kan du flytta hubb till rätt plats.)

 

Är ditt wifi ett dubbelband, dual band, (2,4 GHz och 5 GHz) och med samma wifi-namn (SSID)?

Du kan testa olika alternativ under hubbinstallationen.

Alternativ 1. Stäng tillfälligt av 5 GHz i internetroutern.

Detta görs i din internetrouter admin, ex. TP-Link

https://www.youtube.com/watch?v=tTt8bMLb8EE

Anslut telefon till 2.4 GHz Wifi och installera i Normal-läget.

https://youtu.be/mQ2-Glcdh50

(Ha hubb, telefon och internetrouter nära 1-2 meter. Efter installationen kan du flytta hubb till rätt plats.)

 

Alternativ 2. Använd Normalläget, installera hubben långt från internetroutern, där du har mindre bra täckning på telefon (2.4 GHz når längre än 5GHz)

Efter installationen kan båda frekvenserna, 2,4 GHz och 5 GHz wifi, vara tillgängliga.

 

Fler tips
A 1. Wifi nätverket är på 5GHz. Wifi routern måste vara på 2.4 GHz.

2. Ha telefon med appen, hub och internetroutern nära varandra om det skulle krångla.

Efter installation kan du flytta hubben.

2. Testa starta om telefon, kolla att du har samma wifi på telefon som du ansluter hubben med.

3. Om ditt wifi-nätverk 2.4GHz och wifi-nätverk 5GHz heter samma (SSID) skilj dessa åt med olika namn och välj sedan 2.4 i telefon och för hub.

4. Stäng av wifi routern och sätt sedan på den igen.

5. Ta ur hubben i minst 5 sekunder och sätt i den igen och försök igen.

6. Hubben är för nära wifi-routern. Testa med minst 1 meter.

7. Kan var ett problem ifall wifi nätverkets namn,SSID (service set identifier) och/eller lösenord innehåller tecken som .,% #-+#& osv.

8. Avinstallera Housegard Note appen och installera om den.

9. Gå in på inställningar om wifi i telefonen och glöm 5GHz wifi-nätverket.

10. Det går att glömma ett 5GHz wifi anslutning i telefonen. Gå till telefonen inställningar sedan wifi och glöm.

Problem med att det är 5GHz där du skall installera Housegard Note Hubben?

Alternativ 1. Radiovågorna i 2,4 GHz-bandet kan färdas ett större avstånd än 5GHz-bandets. Om du försöka flytta längre bort från wifi routern tills telefonen flyttar till 2,4 GHz-bandet. Fortsätt sedan med att installera din hubb där.

Alternativ 2. Inaktivera 5 GHz-radion på wifi routern om möjligt för att begränsa störningen.

Kan man installera Housegard Note Hubben vid 2,4 GHz och sedan flytta den till 5 GHz?

Ja, det skall förstås vara samma Wifi-namn (SSID), t.ex. i Mesh Wifi eller Smart Wifi för att Note System ska fungera.

Hur ser man att Housegard Note Hubben är i "inlärningsläge" och redo för att lägga till enheter?
Hubben blinkar grönt.
Om det inte finns något Wifi tillgängligt, kommer varnarna i Note systemet ändå att varna?
Ja, alla inklusive hubben kommer fortsätta att varna, men din mobiltelefon kan inte få larmmeddelande.
Om ingen ström till Housegard Note Hubb finns kommer alla varnare att varna då?
Ja, all kommer fortsätta att varna dock inte hubben och din mobiltelefon kan inte få larmmeddelande.
Om wifi-nätverket byts ut, måste man sätta upp Note Systemet på nytt då?

Ja, byter man wifi måste hubben konfigureras om, då det nya wifi med lösenord måste registreras. Så gå till Inställningar/ Hubb-konfiguration igen. Sätt wifi på telefon till det som skall användas till hubb, så kommer det upp i Hubb-konfiguration. De tidigare anslutna enheterna kommer synkroniseras och behöver inte läggas till igen.

Forcera en uppdatering av firmware på Android för Note System?
Avsluta Note Appen, då kommer den forcera en uppdatering.
Hur tar man enkelt bort alla installerade enheter, egna scenarios, egna timers?
Gå till appen och Enhetssidan, tryck på + tecknet/lägg till, tryck ner knappen på hubben tills den blinkar lila en gång.
Har Note stöd för röstassistenter, som Amazon Alexa, Google Home/Nest?
Nej, Note fungerar inte med dessa
Har Note stöd för Philips Hue?
Nej, Philips Hue kör på eget system och har en anpassad Hue-brygga för sitt system, så Note fungerar ej här.
Vad händer om du vill registrera ett nytt konto/mejl till Note System?
Med det nya kontot anslut hubben igen och lägg till enheter t.ex. brandvarnare, temperaturvarnare. Om du skulle logga in på det gamla mejl-kontot, finns det ingen information kvar där (eftersom hubben har kopplat det till det nya konto)
Hur lägger du till flera användare för Note System?
En användare registrerar ett konto med sin mejladress i appen. De andra användarna laddar ner appen också till sina telefoner och loggar in med denna mejl och lösenord (ingen registrering behövs). Flera användare kan vara inne samtidigt.
Har Note stöd för API (Application Programming Interface)?
Nej, Note har inte stöd här
Mina enheter är gråa i Note Systemet, offline
Kolla Inställningar/Nuvarande Hub om den är Online. Klicka sedan på raden med hub/systemet du vill uppdatera.
Hur synkroniseras enheterna i Note Systemet?
Gå till Enhet i Note Appen. Android: Tryck på reload symbolen längst uppe till vänster iOS: Dra ner sidan och sedan släpp
Vad betyder olika färger på Housegard Note Hubbens LED?

Färgbeskrivning för Note;

 • Gul LED blinkar eller lyser alltid: Wifi-nätvätverket fungerar inte
 • Blå LED blinkar: Konfigurerar Wifi-nätverket
 • Grön LED blinkar eller visar ljusgrön: Lägg till enheter/varnare
 • Grön LED lyser alltid: Hemmaläge
 • Blå LED lyser alltid: Bortaläge
 • Lila LED lyser alltid: Nattläge.
Får du notfikationer om du skulle tillfälligt vara utloggad från Housegard Note Appen?
Ja
Från vilken plats hämta den väder data?
Från telefonens GPS. Det går att stänga av detta med Inställningar/GPS Inställningar/Ingen GPS. Tjänsten använder https://openweathermap.org.
Vad är Scenario/Automation inom Housegard Note?

Ett händelseförlopp där något, t.ex. tid, knapptryck i appen, ändrad status på installerad sensor triggas och därefter skall något utföras t.ex. meddelande, larm, ändra status på en strömbrytare.

OBS! En brand och temperaturvarnare kommer alltid varna till telefon/er och hub oavsett ett scenario/automation.

Vad är Hemma-, Borta- eller Natt-läge inom Housegard Note?

Ett Scenario/Automation kommer bara utföras i det läge det är skapat.

 • Välj Hemma-läge när du hemma och då skall t.ex. rörelsedetektor tända en lampa.
 • Välj Borta-läge när du är borta och då skall t.ex. samma rörelsedetektor larma till din telefon om det är rörelse.
 • Välj Natt-läge när du har gått lagt dig och då skall rörelsedetektor också larma till din telefon om det är rörelse.
Ta bort Scenario och Scenarioläge?

Android Scrolla fram den du vill ta bort, långt tryck på raden och OK.

IOS Scrolla fram den du vill ta bort, skrolla vänster på raden och Ta bort.

https://youtu.be/JfzeIU-lAw4

Housegard Note Hub blinkar blått?

Varannan sekund: Lägga till hubb läge Normal Mode (funkar det inte här kan vidare med AP Mode)

Var tredje sekund: Lägga till hubb läge AP Mode(gör det möjligt för din telefon att fungera som tillfällig värd för att kommunicera till hubben vid installation).

Har bytt wifirouter och kan nu inte installera hubben?

Kan behövas göra en reset.

1. Logga ut och avinstallera appen och starta om telefon.

2. Ta ur hubben från strömuttaget i minst 5 sekunder och sätt den sedan i strömuttaget igen.

3. Installera appen Housegard Note åter igen och logga in.

4. Sätt telefon på 2.4 GHz wifi SSID.

5. Installera hubben igen i appen, med telefon, internetrouter och hubb nära ca. 1 meter.

6. När hubben är installerad kan du flytta hubben där du vill ha den placerad.

Vart hittar jag instruktionsfilmer för Housegard Note?

Registrera ett konto: https://drive.google.com/file/d/1Cy28uneFxpdztfxvpAnUoeeG-iGovChJ/view?usp=sharing

Ansluta hubb: https://youtu.be/ZkvFizWN3KY

Lägga till varnare: https://youtu.be/nX6zDdpCXCA

Mobil hotspot Android: https://drive.google.com/file/d/131AMcdMupqtHgZTBBTJlwYzzrGxmZSRk/view?usp=sharing

Kan du pausa samtliga Housegard Note brandvarnare vid ett larm?
Nej, larm är känslig information, så systemet stöder inte det.
Virusprogram ” Sophos Intercept X” varnar för Housegard Note appen?
Det kan orsakas av att virusdatabasen inte matchar. Du kan ställa in den vita listan.
Hur tar man enkelt bort alla installerade enheter, egna scenarios, egna timers tillagda i Housegard Note appen?
Tryck 3 gånger snabbt på hubbknappen tryck ner knappen på hubben tills den blir lila och ljuder, släpp sedan.
Har Note stöd för API (Application Programming Interface)?

Nej.

Vad betyder olika färger på installerade enheter i appen?

Färgbeskrivning;

 • Grön: Normalt läge
 • Röd: Larm/Triggad
 • Gul: Låg batteri eller fel
 • Grå: Offline
Hur kommunicera Housegard Not hubben med internet/server?

Vår datalänkkommunikation är baserad på SSL-krypteringsprotokollet för TCP och websocket. Du behöver inte öppna upp några portar på internetroutern.

Hur många scenariolägen kan man ha i Housegard Note?

Max 8 st.

Vad händer när du testar brandvarnaren från Housegard Note appen?

Den valda brandvarnen ljuder på låg ljudnivå. Ingen notis eller larmhistorik.

Vad händer när du testar Housegard Note brandvarnare med testknappen på brandvarnaren (håll inne mer än 10sekunder)?

Alla ljuder och pushnotis skickas.

Var hittar man larmhistorik i Housegard Note?

Gå till fliken Hem och klicka på Larmhistorik.

Hur tystar jag ett brandalarm från min Housegard Note varnare?

Du kan bara tysta det lokalt med att pausa med knappen på respektive brandvarnare och hubb.

Kan du tysta ett brandalarm från Housegard Note varnare med mobiltelefonen?

Av säkerhetsskäl är det ej möjligt att stänga av brandvarnarens larm via mobiltelefonen.

Hur tystar jag ett inbrottslarm i Housegard Note appen?

Skifta läge i appen (t.ex. till Hemmaläge) till något det läge som inte innehåller scenario med inbrottslarmet.

Kan Housegard Note rörelsedetektor falsklarma?

Ja, det beror på lågt batteri, plötsliga infraröda rörelser / värmeförändringar (radiator, panna, vinddrag), vitt ljus bländning, luftkonvektion inuti PIR, radiofrekvent eller elektromagnetisk störning.

Visa alla
Brandfilt
Vad är en brandfilt?

En brandfilt används för att släcka mindre bränder på vågräta ytor och är ett bra komplement till en brandsläckare.

Hur använder jag en brandfilt?

Brandfilten används genom att man lägger ut filten över branden och på så sätt kvävs den. Snabbt och effektivt.

Perfekt som komplement till 6kg pulverbrandsläckare i köket.

Börjar det brinna är det bara att du rycker i de svarta remmarna så åker filten ut ur förpackningen. Sen är det bara att enkelt veckla ut filten och lägga den över elden. Brandfilten är gjord av ett brandtåligt material som inte ”kan” brinna. När filten är placerad över elden så stryps syretillförseln för branden och den släcker sig själv.

Var förvarar jag en brandfilt?

Brandfilten är perfekt att förvara lättåtkomligt i köket. Den passar också bredvid den öppna spisen, vid sängen eller soffan om du ofta tänder levande ljus, i bilens handskfack eller i verktygslådan.

Vilken brandfilt ska jag välja?

Housegard rekommenderar en brandfilt på 180 x 120 cm (Housegards brandfiltar är antingen 120 x 120 eller 180 x 120 cm) då det i händelse av brand underlättar om filten täcker merparten av en vuxen person.

Visa alla
Trygghetsgarantin
Vad är Housegards trygghetsgaranti?

Housegards trygghetsgaranti gäller på alla brandsläckare från Housegard och Firephant. Med trygghetsgarantin får du en ny brandsläckare kostnadsfritt om du tvingas använda den du köpt i en brand. Trygghetsgarantin gäller om du uppfyller följande krav:

 • Om du har köpt en brandsläckare från Housegard (eller Firephant).
 • Registrerat din brandsläckare på Housegards hemsida senast 6 månader från inköpsdatum. Alternativt köpt brandsläckaren på housegard.se.
 • Tvingats använda brandsläckaren i en brand inom 5 år från köptillfället.
 • Anmält branden till ditt försäkringsbolag.

Läs mer om Housegards trygghetsgaranti här

Gäller Housegards trygghetsgaranti för alla brandsläckare?

Ja, samtliga brandsläckare från Housegard har Trygghetsgaranti: pulversläckare, koldioxidsläckare (CO2), skumsläckare samt alla brandsläckare från Housegards varumärke Firephant.

Trygghetsgarantin gäller dock inte på annan släckutrustning, som brandfiltar och släckspray.

Läs mer om Housegards trygghetsgaranti här

Kan alla registrera sig för Housegards trygghetsgaranti?

Alla kan anmäla sig för Trygghetsgarantin, men du måste anmäla ditt personnummer och om olyckan är framme så måste du kunna visa upp ett försäkringsärende på händelsen/olyckan och ev. bilder. Läs mer om villkoren för trygghetsgarantin här »

För att garantin ska falla ut ska du kunna styrka att du drabbats av brand. Vi kan därför komma att begära att du uppvisar en kopia på ditt försäkringsärende som styrker att du utsatts för brand samt en bild på den Housegard brandsläckare som använts för att släcka branden. Trygghetsgarantin gäller i fem år från inköpsdatum.

Hur länge gäller Housegards trygghetsgaranti?

Trygghetsgarantin gäller i fem år från inköpsdatum, och du måste registrera din brandsläckare senast 6 månader efter inköpsdatum på vår hemsida. Kom ihåg att spara ditt kvitto.

Köper du din brandsläckare på housegard.se så registreras den automatiskt för Housegards trygghetsgaranti vid köptillfället.

Här registrerar du dig för Housegards trygghetsgaranti »

Visa alla