Bra att veta om koldioxidsläckare

Pulversläckare och skumsläckare är de vanligast förekommande släckarna. Pulversläckaren är den som släcker bäst. Den kräver också mest sanering.

CO2-släckare ger en helt ren släckning utan saneringsbehov och är därför lämplig vid släckning av bränder i elektrisk utrustning, serverrum och liknande. Passar även för offentliga miljöer såsom sjukhus. Koldioxidsläckare kan även användas i eldfarliga vätskor.


Koldioxidsläckare släcker
bränder i:

- B – brännbara vätskor
- Elektriska anläggningar upp till 1000 V

Fördelar:

- Inga sekundärskador
- Leder inte elektrisk ström
- Lämpar sig bra för bränder i elektrisk utrustning
- Tål temperaturer från -30°C til +60°C.

Att tänka på!

- Täcker bara bränder i B-klassen och bränder i elektrisk utrustning upp till 1000 V
- Kort räckvidd på släckmedlet


Housegards koldioxidsläckare går inte att handla på housegard.se i dagsläget. Du hittar våra koldioxidsläckare hos någon av våra återföräljare.

Hitta närmaste återförsäljare!