• Handla nu. Betala senare med Klarna.
 • Alltid Trygghetsgaranti på Housegard brandsläckare.

Varukorg

Housegard Pro

AVD: Släckmedel för brand i litiumjonbatterier

Incidenterna med litiumjonbatterier som fattar eld blir allt vanligare. Fram tills nu har det inte funnits någon effektiv metod att släcka dessa bränder.

Det nya och revolutionerande släckmedlet AVD har utvecklats, till följd av ökad problematik kring batteribränder och explosioner, för att effektivt släcka bränder i litiumjonbatterier.

Ladda ner vår broschyr om AVD

En litiumjonbrand är mycket svårsläckt då traditionella släckmedel är mer eller mindre verkningslösa. Släckmedlet AVD har visat sig vara det mest effektiva medlet för att släcka bränder i litiumjonbatterier. Mer effektivt än konventionella släckmedel som inte har någon effekt eller väldigt liten effekt. Med hjälp av en vattenbaserad samling av små flagor av vermikulit bildas ett täckande skikt som kan liknas med ett keramiskt skal som kyler ner branden. Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället. AVD är idag det enda släckmedlet med oberoende tredjepartstester för släckning av litiumjonbatterier.

I vår broschyr lyfter vi fram den senaste utvecklingen inom litiumjonbatterier. Vi beskriver även hur litiumjonbatterier brinner och hur släckningen fungerar.

Ladda ner den här»

Släckmedlet AVD

AVD står för Aqueous Vermiculite Dispersion och är ett släckmedel framställt av naturligt förekommande material.

AVD är en vattenhaltig dispersion av vermikulit. Vermikulit är namnet på en grupp hydratiserade laminära mineraler: silikater av aluminium-järn-magnesium. Mineralet vermikulit består av tunna, flata kristaller som innehåller mikroskopiska lager av vatten.

 • Vermikulit är en naturligt förekommande mineral som är kemiskt och fysiskt inert.
 • Helt giftfritt för levande organismer, växter och djur.
 • Helt giftfritt för organismer i jorden.

AVD släcker bränder i:
 • Litiumjonbatterier (batteribränder)
 • Brandfarlig fast/solid metall (t.ex. magnesium, aluminium).
 • Fiberöst material som textilier, möbler, trä etc. (klass A)

Användningsområden:

AVD är speciellt lämpat för högriskmiljöer och har även visat mycket goda egenskaper vid brandbegränsning.

Idag distribueras AVD i olika former till en bred professionell marknad. Bland våra kunder och användare finns bl.a. återvinningscentraler, räddningstjänst, bilhandlare, hobbyföreningar, sjukhus, landsting och kommuner.

Produkterna

Housegards släckmedel AVD kan användas i allt från traditionella brandsläckare till stationära sprinklersystem. Produkterna ger ökad säkerhet vid hantering, lagring och användande av litiumjonbatterier.

Som komplement till släckmedel och släckutrustning erbjuder vi även transportväskor och packning för att skydda litiumjonbatterier och annat brandfarligt gods under förvaring och transport.

Läs mer och handla produkterna på gpbmnordic.se

Brandsläckare

Speciellt anpassad brandsläckare för släckning av bränder i litiumjonbatterier och metallbränder.

Till produkten

Släckspray

Lith-EX är en unik släckspray som är speciellt framtagen för att bekämpa litiumjonbatteribränder av begränsad storlek.

Till produkten

Vermikulitpellets

Pellets som packas kring litiumjonbatterier vid förvaring och transporter.

Till produkten

Släckmedel

För installation i bärbara och fasta system.

Kontakta oss för en offert

Litiumjonbatterier - en brandrisk

Litiumjonbatterier blir allt vanligare i produkter som kräver mycket energi, som exempelvis datorer, mobiler, fjärrkontroller och leksaker. Batterierna erbjuder en mycket hög energidensitet och presterar väl i ett brett temperaturspann - därför är de ett bra val, ibland det enda valet, för bärbar teknik.


THERMAL RUNWAY

Den höga energitätheten gör att litiumjonbatterier innebär en brandrisk. För att energin inte ska skena, så kallad ”Thermal Runaway” eller termisk rusning, finns ett antal olika säkerhetssystem. Skulle något av säkerhetssystemen slås ut av kraftiga stötar eller slag, eller av hög värme finns risk att batterierna exploderar och brinner med mycket hög temperatur.

Typiska situationer som kan utlösa en litiumjonbatteribrand

 • Yttre påverkan – fall, stötar och slag
 • Överladdning
 • Exponering för hög temperatur

Om någon av de tre ovanstående situationerna är kritisk, startas en kemisk reaktion i elektrolyten i battericellen eller en så kallad termisk rusning. Den producerar då brännbara gaser som, när den kritiska blandningen med syrgas uppnås och den inre värmeutvecklingen är tillräckligt långt fortskriden, gör att apparaten börjar brinna.

Apparater som klassificerats som brandfarliga

Flertalet privata och industriella tekniska enheter som innehåller litiumjonbatterier har klassats som brandfarliga.Här följer några exempel:

 • Mobiltelefoner och bärbara datorer
 • Barnleksaker
 • Elektriska cyklar och skotrar
 • Radiostyrda fordon, båtar och flygplan
 • Sladdlösa verktyg
 • Radiokommunikationsutrustning
 • Övervaknings- och testutrustning inom sjukvården

Släcka brand med AVD

Bränder i litiumjonbatterier har blivit ett stort problem de senaste åren till följd av att allt fler elektroniska enheter är bärbara och således drivs av batterier.

Tidigare har rekommendationen varit att släcka litiumjonbatteribränder med vatten eller att låta batteriet brinna ut. Tester visar att vatten bildar värgas som ökar branden. Skum, pulver och koldioxid verkar ha extremt liten till ingen effekt. Skumsläckare håller t.ex. bara nere elden så länge skummet sprutas på elden.

Med hjälp av en vattenbaserad samling av små mineraler bildas ett täckande skikt som kan liknas med ett keramiskt skal som kyler ner branden. Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället.

Se fler släckfilmer på Youtube

Bli kund hos GPBM Nordic

Som företagskund handlar du från GPBM Nordic. Vi är en flexibel leverantör som alltid sätter kunden först. Vi kombinerar de områden vi är specialister inom - säkerhet och energi - för att skapa ett tryggare samhälle.