• Alltid Trygghetsgaranti på Housegard brandsläckare.
  • Handla nu. Betala senare med Klarna.
  • 10% rabatt på brandskyddspaket.

Varukorg

GUIDE

Brandskydd för husvagn och husbil


En brandsäker campingsemester

Husvagnar och husbilar brinner snabbt, branden är ofta över på bara några minuter. Som campinggäst har du ett ansvar att hjälpa till att minska risken för att en brand uppstår eller sprids. I husvagnen har man ofta en gasspis, det är därför viktigt att kontrollera att gasbehållaren är hel och att alla ventiler etc. ser fräscha ut. Kontrollera också att batteriet ser ut som det ska och se till att alla sladdar är hela.

Brandsläckare

Brandskyddsföreningen rekommenderar husvagns,- och husbilsägare att ha en pulverbrandsläckare på minst 2 kg i husvagnen/husbilen med lägst effektivitetsklass 13A 70B C, om husvagnen/husbilen är av modell större bör släckaren också vara större. Även om det är ont om utrymme i en husvagn/husbil är det viktigt att försöka placera brandsläckaren så lättåtkomlig som möjligt. Kontrollera med det aktuella försäkringsbolaget om det finns några speciella krav på brandutrustning i husvagn/husbil.

Brandvarnare

När en brand utbryter tar det bara några minuter för rök eller gas att göra en människa medvetslös och då utrymmet i en husvagn/husbil är begränsat är det väldigt viktigt att ha en fungerande brandvarnare installerad som ger en tidig varning. Glöm inte att en tidig varning kan rädda liv. För dig som inte vill montera med skruv, är Housegards magnetfäste ett bra alternativ och erbjuder snabb och enkel montering av din brandvarnare med hjälp av dubbelhäftande tejp.

Kolmonoxidvarnare

Kolmonoxidvarnare varnar för skadliga koncentrationer av kolmonoxid, även kallat kolos – en giftig gas utan lukt, smak eller färg. Denna gas kan t.ex. komma ifrån fotogendrivna apparater, oljepannor och gasugnar. Men även från öppna spisar, grillar eller läckage från garage. Kolmonoxidvarnaren är ingen ersättare till brandvarnare.

Gasvarnare

Gasvarnare upptäcker olika typer av brännbara gaser som t.ex. stadsgas, gasol, propan, butan och naturgas. Dessa placeras i kök, husvagn eller på andra ställen där en gasläcka kan tänkas uppstå.

Brandfilt

Brandfilten är ett bra komplement till pulverbrandsläckaren och då främst för att släcka mindre bränder på plana ytor som t.ex. på spisen, i sängen eller på möbler. Att kväva eld med en brandfilt är väldigt effektivt, snabb och enkelt och orsakar inget extra saneringsbehov. Försök placera brandfilten så den alltid finns nära till hands.

Checklista

Brandsläckare

Brandvarnare

Kolmonoxidvarnare

Gasvarnare

Brandfilt