Bra att veta om olika typer av varnare

Brandvarnare är den vanligaste typen av varnare i hem. Men att bara prata om brandvarnare är egentligen inte helt rätt, då det finns ett antal olika typer av varnare som t.ex. vattenlarm, gasvarnare och kolmonoxidvarnare.

 


Brandvarnare  

Brandvarnare som varnar för brand genom att känna av brandrökens partiklar. Läs mer om brandvarnare här ⟶

Temperaturvarnare

Temperaturvarnare larmar vid 58 grader och ska placeras i utrymmen där brandvarnare normalt ger falsklarm. Typiska ställen kan vara på vinden, i garaget, i källarutrymmen och förråd, där det är kallt, fuktigt eller dammigt. Temperaturvarnare används som ett komplement till brandvarnaren.

Kolmonoxidvarnare

Kolmonoxidvarnare varnar för skadliga koncentrationer av kolmonoxid, även kallat kolos – en giftig gas utan lukt, smak eller färg. Denna gas kan t.ex. komma ifrån fotogendrivna apparater, oljepannor och gasugnar. Men även från öppna spisar, grillar eller läckage från garage. Kolmonoxidvarnaren är ingen ersättare till brandvarnare.

Gasvarnare

Gasvarnare upptäcker olika typer av brännbara gaser som t.ex. stadsgas, gasol, propan, butan och naturgas. Dessa placeras i kök, husvagn eller på andra ställen där en gasläcka kan tänkas uppstå.


Olika typer av varnare


Se alla Housegards varnare