Bra att veta om brandsläckare

Brandsläckare fylls med olika släckmedel, t.ex. pulver, skum eller AVD, vilket gör dem anpassade för olika typer av bränder. Här berättar vi bland annat mer om de olika släckmedlen, hur man kontrollerar sin brandsläckare och förklarar vad släckeffekt är.


Olika typer av släckmedel

Det finns i huvudsak fyra typer av släckmedel; pulver, skum, kolsyra och vatten. Generellt kan man säga att valet av släckmedel i stor grad bestäms av den verksamhet som utförs på platsen, eller utifrån vilka typer av bränder som kan uppstå. En kombination av flera typer kan därför bli aktuellt. När man tar hänsyn till de olika släckmedlens egenskaper och att användaren blir bekant med dessa och handsläckarens verkningsgrad, kommer man att kunna utföra en snabb och effektiv släckning.

Här hittar du fördjupad information om:


Brandklassen anger vilken typ av brand du kan släcka

Alla brandsläckare är godkända för en eller flera brandklasser. Brandklassen anger vilka typer av bränder man kan släcka med en specifik brandsläckare. Klasserna är angivna med standardiserade pictogram (syns på brandsläckare).

A Klassen | Organiska material som trä, papper, textiler mm.
B Klassen | Vätskebränder som olja, bensin, målarfärg mm.
C Klassen | Gasbränder
D Klassen | Metallbränder
F Klassen | Matolja, stekfett
Alla våra brandsläckare kan släcka bränder i anläggningar upp till 1000 V. Säkerhetsavstånd 1 meter.

Nordiska tillägg – I norden krävs det också test av brandsläckare i temperaturer ner mot – 30°C. Alla Housegard brandsläckare kan användas i temperaturer från – 30°C till + 60°C.Släckeffekten beskriver hur stor brand en brandsläckare kan släcka

Släckeffekten beskriver hur stor brand en brandsläckare kan släcka. Man kan säga att ju högre siffra, desto större brand klarar den av. Släckeffekten kan alltså vara avgörande.

Släckeffekt betyder samma sak som effektivitetsklass, vilket är ett mått på hur stor brand en brandsläckare klarar att släcka i; A- organiskt material, B- brännbara vätskor samt C- gaser. Titta alltid på effektivitetsklassen när du väljer brandsläckare eftersom den kan variera kraftigt beroende på bl.a. släckmedel och cylindervolym. För hushåll är framförallt A-klassen betydelsefull, den visar på vilken storlek på brand som en brandsläckare klarar av att släcka i trä, papper, textilier m.m.

Alla brandsläckare har en alfanumerisk* siffra kopplad till de olika brandklasserna. Den alfanumeriska siffran visar på hur stor brand brandsläckaren kan släcka inom de olika klasserna. I princip kan man säga att desto högre siffra desto större brand kan man släcka. Effektklassen kan variera kraftigt beroende på släckmedel, cylindervolym och släckmedlens beståndsdelar och kvalitet. Housegard 55A har marknadens högsta släckeffekt, vilket betyder att den släcker 60% större bränder jämfört med en släckare med lägre släckeffekt (34A).

Effektivitetsklassen 233B innebär att en brandsläckare kan släcka 233 liter brännbar vätska (bensin, olja m.m.).

alfanumerisk* = siffra + bokstav


Regelbunden kontroll av släckare

En brandsläckare som inte underhålls regelbundet blir en falsk trygghet. Service och kontroll ska genomföras enligt Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare SS-3656.

Här hittar du mer information om hur du kontrollerar din brandsläckare för privat och företag:

Brandservice ⟶

Se alla Housegards brandsläckare