•  Störst på brandskydd för hem
 •  Fri frakt över 799 kr
 •  Hemleverans

Varukorg

Grilla brandsäkert

Så undviker du brandolyckor i samband med grillning

Att grilla mat utomhus under våren och sommaren är det många som tycker om. Men grillningen innebär också en brandrisk. Med några tips och extra försiktighet blir det säkrare att grilla utomhus.

Ta reda på om du får grilla

Kontrollera vilka regler som gäller i din kommun den dagen du ska grilla. 

Placera grillen på plant och icke-brännbart underlag

Placera grillen på plant underlag, minst några meter från husvägg, tält eller husvagn. Placera grillen på ett underlag som inte kan börja brinna som asfalt, betong, sand, sten eller liknande. Om du måste placera grillen på gräs, se till att vattna rikligt under och runt grillen innan du börjar grilla.

Tänd grillen på rätt sätt

Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända. Även tändpapper, tändgelé, tändblock är säkra sätt att tända grillen. Följ alltid de riktlinjer som finns i bruksanvisningen till de tändhjälmedel du använder. Brännbar vätska som hälls direkt på glöden kan orsaka svåra personskador. När du grillar ska du aldrig använda bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök.

Släck grillen ordentligt

Det är vanligt att bränder uppstår efter att man grillat. Glöd kan finnas kvar i upp till ett dygn. Det är därför viktigt att se till att grillen är släckt ordentligt. Släck glöd och aska eller sätt lock på grillen och ställ den på en säker plats.

Gasolgrillar

Vid grillning med gasol måste man vidta extra försiktighetsåtgärder eftersom bränslet kan orsaka explosionsartade bränder.

 • Kontrollera alltid att slangen är intakt för att undvika läckage under grillning
 • Placera gasflaskan bredvid grillen och inte i t.ex. underskåpet
 • Se till att slangen är ordentligt monterad till gasflaskan
 • Ha reglagen avstängda när du öppar upp gastillförseln
 • Ha alltid locket öppet när du tänder på grillen
 • Stäng av både reglage och gastillförsel när du har grillat färdigt

Engångsgrillar

Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder. De kan bli mycket varma och eftersom de placeras nära marken kan de lätt orsaka brand i t.ex. torrt gräs. Använder du engångsgrill ska den stå på ett stabilt underlag som inte kan fatta eld. Placera den också i lä så att det inte finns möjlighet för den att blåsa iväg. Ställ inte engångsgrillen på berghäll. Ha alltid vatten nära till hands för att kunna släcka en brand. Släck engångsgrillen genom att dränka den i minst en liter vatten. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng inte engångsgrillar i soptunnor. 

Grilla på balkongen

Det finns ingen lagstiftning som reglerar huruvida man får grilla på balkongen, men däremot kan din fastighetsägare ha regler kring detta. Om du får grilla på balkongen ska du använda en gasolgrill eller elgrill. Tänk på att rök från grillen kan vara störande för grannar så kolla med dem innan du börjar grilla. Grilla aldrig på en inglasad uteplats eller balkong, instängd rök kan leda till kolmonoxidförgiftning.

Tänk på att glöd avger giftig kolmonoxid

Kolmonoxid är en mycket giftig gas utan lukt, smak eller färg. En grill med glödrester ska av denna anledningen aldrig placeras inomhus, i garage eller intill ytterväggar. Grilla inte heller på en inglasad veranda eller balkong. Instängd rök kan leda till kolmonoxidförgiftning.


Checklista

 • Håll alltid grillen under uppsikt.
 • Placera grillen på plant och icke-brännbart underlag
 • Använd elgrill eller gasolgrill på balkongen - men kolla först med fastighetsägaren och grannarna
 • Se till att barn och husdjur inte går nära grillen.
 • Ha en brandsläckare eller rikligt med vatten i nära anslutning till grillen så att du kan släcka snabbt om en brand skulle uppstå.
 • Se till att glöden är helt släckt.