• Alltid Trygghetsgaranti på Housegard brandsläckare.
  • Handla nu. Betala senare med Klarna.
  • 10% rabatt på brandskyddspaket.

Varukorg

GUIDE

Brandskydd för garage


Var säker på att ditt garage är brandskyddat på bästa sätt

I ett garage förvarar man ofta brännbara och lättantändliga vätskor och om garaget sitter ihop med huset är det extra viktigt att ha rätt släckutrustning.


Rekommendation

Brandsläckare

Precis som Brandskyddsföreningen rekommenderar vi att det finns en pulverbrandsläckare på minst 6 kg med högsta effektivitetsklass (släckeffekt) 55A i lägenhet, radhus och villa tycker vi att en likvärdig släckare bör placeras även i garaget. Housegards 6 kg pulverbrandsläckare är godkänd enligt EN3 och har den högsta släckeffekten på marknaden. Placera brandsläckaren lättåtkomligt nära ytterdörr eller garageport så att släckarens handtag hamnar ca. 90 cm från golvet.

Ett bra komplement till pulverbrandsläckaren är en släckspray. Housegards släckspray FireStopper är enkel att ha nära till hands i t.ex. verktygslådan. Den släcker mindre bränder i organiska material, brandfarliga vätskor och elektriska anläggningar.


Brandfilt

Brandfilten är också ett bra komplement till pulverbrandsläckaren och då främst för att släcka mindre bränder på plana ytor som t.ex. på spisen. i sängen eller på möbler. Att kväva eld med en brandfilt är väldigt effektivt, snabbt och enkelt och orsakar inget extra saneringsarbete.

Checklista

Brandsläckare

Brandfilt