Brandskydd på vägen

På vägen finns det flera olika situationer där ett bra brandskydd kan komma till stor nytta. Dels är du förberedd om någonting händer med din egen bil, men du kan också göra en första insats om en brand uppstår någonstans längs vägen.

Bilbränder på vägen som inte är anlagda beror oftast på läckande bränsleledningar eller kortslutningar i elsystem. Bilbränder i garage orsakas däremot oftast av t.ex. felaktigt svetsningsarbete.

Rekommendation
Minst en 2 kg brandsläckare i bilen

I en bil rekommenderar SVEBRA (Svenska Brandskyddsföretag) att det finnas en godkänd 2 kg pulverbrandsläckare med en effektivitetsklass (släckeffekt) på minst 13A 70B CHousegards 2 kg pulversläckare har en något högre släckeffekt, 13A 89B C, vilket är den högsta på marknaden. Det är dock viktigt att kontrollera med det aktuella försäkringsbolaget om vad som gäller för försäkringar m.m. Vanligtvis är 2 kg pulverbrandsläckare godkänd men i vissa fall kan försäkringsbolag kräva att det finns en större släckare.

Ett bra komplement till pulverbrandsläckaren i bilen, är en släckspray. Housegards släckspray FireStopper är enkel att ha nära till hands i t.ex. handskfacket. Den släcker mindre bränder i organiska material, brandfarliga vätskor och elektriska anläggningar.

Tänk på!

I Europa är kraven på den säkerhetsutrustning som ska medföras i bilen ofta hårdare än i Sverige. I en del länder, som t.ex. Spanien och Belgien, måste brandsläckare finnas med i bilen.