Så tar du ditt ansvar för att undvika skogsbränder

I takt med att det blir torrare och varmare ute ökar risken för skogsbränder. Efter tidigare års torra sommarperioder vet vi alla hur fort en brand sprider sig och hur svår den är att både kontrollera och släcka. Syftet med vår kampanj är därför att uppmärksamma problematiken med skogsbränder, samt utbilda i hur man som privatperson kan agera ansvarsfullt i skogen.

Visst hade det varit fantastiskt ifall även skogen och naturen var utrustad med brandskydd? Nu är det ju tyvärr inte så, och för att undvika att skogsbränder uppstår måste vi alla använda sunt förnuft när vi vistas i naturen. Läs mer om hur vi tillsammans kan ta ansvar för att bevara vår vackra skog!

Håll dig uppdaterad om brandrisker

Om du ska ut i skogen är det viktigt att du har koll på aktuella brandrisker och prognoser. MSBs app ”Brandrisk ute” är bra att använda sig av för att hålla sig uppdaterad om brandläget. Via appen får du även råd gällande grillning och eldning samt information om ifall det exempelvis råder eldningsförbud där du befinner dig.

Engångsgrillar

Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder. De kan bli mycket varma och eftersom de placeras nära marken kan de lätt orsaka brand i till exempel torrt gräs. Använder du engångsgrill ska den stå på ett stabilt underlag som inte kan fatta eld som asfalt, betong, sand, sten eller liknande. Placera den också i lä så att det inte finns möjlighet för den att blåsa i väg. 

Om du måste placera grillen på gräs, se till att vattna rikligt under och runt grillen innan du börjar grilla. Ställ inte engångsgrillen på berghäll. Ha alltid vatten nära till hands för att kunna släcka en brand.

Det är även vanligt att bränder uppstår efter att man grillat. Glöd kan finnas kvar i upp till ett dygn. Det är därför viktigt att se till att grillen är släckt ordentligt. Släck glöd och aska genom att dränka den i minst en liter. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng inte engångsgrillar i soptunnor.  

Övrigt att tänka på för att undvika brandolyckor

Övrigt som kan vara bra att tänka på är att aldrig slänga fimpar i skogen. Det du kan göra är i stället att släcka dem noggrant och sedan ta med dig dem hem i en burk eller liknande.

Även glas som lämnas i skog och natur. Glas som träffas av solens strålar kan fungera som förstoringsglas och i värsta fall starta bränder. Lämna därför aldrig glas (eller övriga sopor) i skogen, utan ta det med dig. Använd sunt förnuft!


CHECKLISTA!

Checklista för att agera ansvarsfullt i skog och natur:

✓ Håll koll på brandriskprognoser och eldningsförbud innan du ger dig ut i skogen. Tips: Ladda ner MSBs app ”Brandrisk ute” för att hålla dig uppdaterad om det aktuella brandriskläget.

✓ Var försiktig med engångsgrillen då de lätt kan orsaka bränder. Placera grillen på en plan yta och ha vatten nära till hands.

✓ Släng aldrig fimpar i skogen. Var noga med att släcka dem och ta med dig dem tillbaka.

✓ Lämna aldrig glas i skogen då det kan orsaka en brand.

✓ Ifall olyckan skulle vara framme – larma omedelbart!