4 steg att följa:

Rädda, varna, larma och släck

Även om man försöker undvika brandriskerna och har ett bra brandskydd i hemmet kan man aldrig skydda sig till 100 procent. Om en brand bryter ut kan det vara avgörande att man handlar på rätt sätt. Det finns fyra steg som man rekommenderas att följa om det börjar brinna, men som alltid är det den unika situationen som avgör hur man bör agera.

1. Rädda

I första hand är det viktigast att rädda de personer som är i livsfara, utan att man själv tar för stora risker. Tänk på att den giftiga röken alltid stiger uppåt, det är därför viktigt att man tar sig ner under röken nere på golvet där det är lättare att andas och se. Stäng alla dörrar på vägen ut och hindra därigenom branden att sprida sig snabbt. Väl ute är det bra om det finns en given återsamlingsplats att samlas vid.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus eftersom röken där snabbt blir väldigt tjock och giftig, stanna istället kvar i bostaden och ring 112.

2. Varna

Varna alla i närheten som kan tänkas vara hotade av branden så att de får tid att komma i säkerhet.

3. Larma

Utlös brandlarmet om ett sådant finns och ring larmnumret 112. Försök att ge en så snabb och korrekt information som möjligt om vad som hänt.

4. Släck

När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan du påbörja släckningsarbetet, mindre bränder kan du oftast släcka själv. Att släcka en brand kan göras på ett antal olika sätt, dels beroende på vad det är som brinner men även vad du har för släckutrustning till hands. Använder du en brandsläckare är det viktigt att du alltid siktar släckmedlet mot lågans bas (glöden).

Så gör du om det börjar brinna

En brand kan uppstå plötsligt. Kunskap om hur du gör vid en brand kan rädda ditt och andras liv. Se de informativa och tänkvärda filmerna från MSB och www.dinsäkerhet.se kring hur du ska bete dig när det brinner i ditt hus, lägenhet eller på spisen i ditt hem.

Det brinner i ditt hus

Det brinner i din lägenhet

Det brinner i stekpannan

Så släcker du en brand med brandsläckare

Så släcker du en brand med brandfilt