Olyckor tar inte semester

Sakta med säkert går vi mot varmare tider och det börjar bli säsong för såväl båt som husbil/husvagn och sommarstuga. Platser där vi gärna vill koppla av och slippa tänka på vardagen. Men det finns en sak som vi inte får kompromissa med. De flesta har ett bra brandskydd i den primära bostaden - men hur är det egentligen i din sommarstuga, båt eller husvagn?

Ha du en fungerande brandvarnare?

Viktigt att tänka på, här kan brandvarnarens varningssignal som talar om att batteriet måste bytas, pipa i veckor utan att någon hör den. När batteriet är helt slut tystnar brandvarnaren för gott utan att du upptäckt att batteriet behöver bytas. Det är därför viktigt att du trycker på testknappen, byter batteri varje år och installerar en ny brandvarnare vart 10:e år. Eller investera i en brandvarnare med inbyggt batteri med 10 års livslängd, då behöver du inte tänka på batteribyte.

Har du rätt släckare på rätt plats?

Pulversläckare släcker många olika typer av bränder, är effektiva även vid användning av en liten mängd pulver och tål låga temperaturer. I bostäder rekommenderas en 6 kg pulversläckare, i båt och husvagn minst en 2 kg pulversläckare. En släckare ska kontrolleras regelbundet genom att se över att tryckmätaren står i det gröna området, att slangen är hel och plomberingen sitter kvar. Om du har använt en brandsläckare så måste den fyllas på av en auktoriserad serviceverkstad eller bytas ut.


CHECKLISTA!

Sommarstuga & Gästhus

För mer information, se Housegards guide Brandskydd för bostäder och fritidshus.

✓ Pulversläckare, 6 kg
✓ Brandvarnare (har du mer än ett sovrum behöver du flera, gärna seriekopplade, brandvarnare.)
✓ Brandfilt, 120 x 180 cm

Fritidsbåt

För mer information, se Housegards guide Brandskydd för båten.

✓ Pulversläckare, 2 kg
✓ Brandvarnare
✓ Brandfilt, 120 x 180 cm
✓ Kolmonoxidvarnare
✓ Gasvarnare
✓ Första Hjälpen-väska

Husvagn & Husbil

För mer information, se Housegards guide Brandskydd för husvagn och husbil.

✓ Pulversläckare, 2 kg
✓ Brandvarnare
✓ Brandfilt, 120 x 180 cm
✓ Kolmonoxidvarnare
✓ Gasvarnare
✓ Första Hjälpen-väska

Håll koll på brandriskprognoser och eldningsförbud!

Efter förra årets torra sommarperiod vet vi alla hur fort en brand sprider sig och hur svår den är att både kontrollera och släcka. För att undvika att det händer igen måste vi bland annat använda sunt förnuft och respektera eldningsförbud. Ta för vana att alltid kolla kommunens information innan du eldar och grillar utomhus. I SMHI’s brandriskprognos får du också en översikt på brandrisken i skog och mark. Läs mer om säker eldning utomhus!