•  Störst på brandskydd för hem
  •  Fraktfritt vid standardleverans
  •  Hemleverans

Varukorg

Housegards trygghetsgaranti

Allmänna villkor

För att få registrera dig i Housegards trygghetsgaranti måste du vara minst 18 år. Trygghetsgarantin gäller för brandsläckare som har varumärke Housegard eller Firephant och är köpta i Sverige, Norge, Finland eller Danmark och som använts där. Du kan bara registrera brandsläckare som är köpt inom de senaste 6 månaderna. Spara alltid kvittot. Garantin gäller då den använts vid brand. För att garantin ska falla ut ska du därför kunna styrka att du drabbats av brand. Vi kan därför komma att begära att du uppvisar en kopia på ditt försäkringsärende som styrker att du utsatts för brand samt en bild på den Housegard brandsläckare som använts för att släcka branden. Trygghetsgarantin gäller i fem år från inköpsdatum av i branden använd Housegard brandsläckare. Trygghetsgarantin gäller dig som senast datum för brandtillfället har registrerat dig för Housegard trygghetsgaranti på Housegards hemsida www.housegard.com. Garantiansvaret är begränsat till värdet av en motsvarande brandsläckare och ersättningen utgår med en ny brandsläckare av samma eller likvärdig typ.

Housegard/GPBM Nordic AB förbehåller sig också rätten att ändra villkoren för trygghetsgarantin. Ändringen träder i kraft i samband med att denna kommunicerats på www.housegard.se, där senaste villkoren alltid finns. Vi har rätt att dra in eller avsluta din registrering i Housegard trygghetsgaranti om vi finner det skäligt vid misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster. Önskar du avsluta ditt medlemskap kan du kontakta vår kundservice på email support@housegard.se

 

Informationshantering

Housegard/GPBM Nordic AB behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. När du registrerar dig för Housegard trygghetsgaranti godkänner du att dina personuppgifter sparas och behandlas. Uppgifterna kommer inte att lämnas eller säljas till utomstående. Syftet med Housegard/GPBM Nordic ABs behandling av personuppgifter är att administrera insamlade uppgifter samt kunna erbjuda dig erbjudanden. Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår begära att få information om vår behandling av dina uppgifter och du kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter eller anmäla att du inte vill ha direktreklam.  Begäran och rättelse skall skickas till vår kundtjänst på emailadress: support@housegard.se eller GPBM Nordic AB, Kundtjänst, Argongatan 2B, 431 53 Mölndal, Sverige.